کلمپ متر CLAMPMETER RNDV 750

۱۳۹۶-۱۰-۲۵ ۱۲:۵۹:۵۶ +۰۰:۰۰

کلمپ متر CLAMPMETER RNDV 750 کد: RNDV-4570-2C بررسی اجمالی DESCRIPTION VALUE بازه ولتاژ جریان متناوب 200 - 750   ولت | دقت +/- 1/5% بازه ولتاژ جریان جریان مستقیم 0/2،2،20،200،1000  |  دقت +/- 1/0% بازه انداره گیری مقاومت کیلو اهم 0/2،20،2000   |   دقت +/- 1/5% ابعاد کلی [...]